Cvmax là một thế hệ thứ hai siêu phong phú

Gần đây, theo cư dân mạng Nhật Bản, địa chỉ của DRX tích hợp này là biệt thự của cha CVMax và CVMax là huấn luyện viên của nhóm DRX, và cũng có thể thấy rằng CVMAX là một thế hệ thứ hai siêu giàu. Cụ thể theo sau -up Hãy xem!

CVMax là một thế hệ thứ hai siêu phong phú DRX Địa chỉ xây dựng này là biệt thự của cha CVMax

Rolls Royce, du thuyền, máy bay là tên của Cha Cvmax

Tên: Li Xianghao

[ 123] Niên giám: Ngày 8 tháng 7 năm 1993

Guo Yi ID là: YY90888CVMAX.

Trên đây là CVMAX của Xiaobian mang đến bởi bạn là thế hệ thứ hai siêu giàu, thú vị hơn, vui lòng chú ý hơn.

    Trước:Uzi trở thành thiết bị bia Cáp Nhĩ Tân              Kế tiếp:Phơi bày quy tắc hệ thống xếp hạng \"Jedi Survival\" mới nhất