Phơi bày quy tắc hệ thống xếp hạng \"Jedi Survival\" mới nhất

Playerign đã lái hệ thống xếp hạng trong nền tảng xã hội cá nhân vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, có thể thấy một số byte nền, tạo môi trường đủ điều kiện tốt hơn, nơi bạn cần liên kết số điện thoại di động của bạn, giới hạn mức độ sống sót, v.v., hãy lấy Một cái nhìn về Xiaobian!

Trận đấu quy tắc hệ thống xếp hạng công khai mới nhất

\"không thành công. Cấp độ sống sót của người chơi\"

\"không thành công. Người chơi xếp hạng Giai đoạn phân đoạn quá lớn\"

\"trận đấu thất bại.\" Không ràng buộc điện thoại di động \"

\" không thành công. Mùa đủ điều kiện chưa được mở \"

kết hợp với các trường này, có thể được suy ra hệ thống xếp hạng mới sẽ là Mở cửa cho thời gian và người chơi được yêu cầu ràng buộc điện thoại để đạt được một mức độ tồn tại nhất định.Tôi hy vọng rằng các biện pháp này có thể cung cấp một số cánh cửa không đạt yêu cầu để cung cấp cho người chơi một môi trường xếp hạng màu xanh lá cây!

Trên đây là sự phơi bày quy tắc hệ thống thứ hạng công cộng mới nhất của Xiaobian, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Cvmax là một thế hệ thứ hai siêu phong phú              Kế tiếp:Dòng phi hành gia da 2020lol đã giới thiệu