Dòng phi hành gia da 2020lol đã giới thiệu

2020lol skin astronaut series introduced

Bud

did not become champion three-year version of the skin, the new skin will be a series of astronauts All Bad một thư giãn tổng công suất.

Canal và

Đây là một con quái vật nhẫn tâm, trong cái xa lạ trở lại thời gian rất tương tự tiếp tục một xa lạ ;

Bobby with his big hammer three small aliens back to their ship, but this time instead of her ultimate hammer, special effects will cause a huge rocket emerge from the ground, very cool.

Đây là những loạt nhỏ khi chúng tôi đưa 2020lol da du hành vũ trụ loạt giới thiệu, thú vị hơn, do đó, chơ.

    Trước:Phơi bày quy tắc hệ thống xếp hạng \"Jedi Survival\" mới nhất              Kế tiếp:Media Media ESPN trực tuyến mở nhóm bốn giấc mơ nhóm nhiều hơn