Phá vỡ neo nhóm TSM chỉ ra rằng có thể được truy cập trong PC

Tôi tin rằng nhiều người chơi sẽ gặp phải các tình huống tương tự khi chơi gà ăn, một số bản đồ khiến số trẻ em phù hợp trực tuyến của người chơi bắt đầu không ổn định, chiến lược phát hành break của đội TSM có thể tham gia với những người ở phía PC, đặc biệt, bạn sẽ giới thiệu Bạn đến với tất cả mọi người!

Sự phá vỡ neo nhóm TSM chỉ ra rằng bạn có thể tham gia với những người trong PC

Nhiều bản đồ cần được xếp hàng trong một thời gian dài vì ít người chơi hơn và chỉ có bản đồ nhỏ Karakin có thể chơi trò chơi.Trước đây, trò chơi máy chủ đã cố gắng gia nhập robot và tỷ lệ là một lần đạt 85%. Phá vỡ không thể không giúp đỡ nhưng đề xuất: \"Có lẽ nó cũng được thêm vào máy của con người ở phía PC?\"

Mọi người hiện đang tham gia vào trò chơi khi trò chơi đang chờ thời gian chờ đợi bao lâu? Bản đồ được sử dụng phổ biến nhất là gì?

Nằm ở trên là sự phá vỡ neo của đội TSM của Xiaobian mang đến cho tất cả mọi người, bạn có thể gia nhập máy của con người ở phía PC , thú vị hơn, xin vui lòng chú ý.

    Trước:Media Media ESPN trực tuyến mở nhóm bốn giấc mơ nhóm nhiều hơn              Kế tiếp:Iroh, Batulin Hai người chơi nổi tiếng đã phát hành Tende thể hiện Hope Sano thoát cạnh tranh chuyên nghiệp