MSF Official Xuanlian Road Kobbe tham gia

Vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, quan chức MSF nói rằng Kobbe viết thường của đội TSM ban đầu đã chính thức được thêm vào, và cụ thể theo dõi Xiaobian sẽ xem xét!

MSF Official Xuanxia Road Kobbe Joins

Bản dịch văn bản gốc: Đã đến lúc về nhà @kobbe, Chào mừng bạn đến với MSF

Sau khi nghi ngờ TSM, mục tiêu của Kobbe cuối cùng là xác định, trở về LEC!

Những điều trên là Xiaobian để tham gia chính thức MSF để tham gia Kobbe, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Iroh, Batulin Hai người chơi nổi tiếng đã phát hành Tende thể hiện Hope Sano thoát cạnh tranh chuyên nghiệp              Kế tiếp:Condi có nghĩa là lol không chơi lol trong lệnh cấm, nhưng sẽ vẫn tốt.