Condi có nghĩa là lol không chơi lol trong lệnh cấm, nhưng sẽ vẫn tốt.

Tôi muốn mọi người biết rằng Condi là trừng phạt, lệnh cấm toàn cầu vào ngày 18 trò chơi, các cầu thủ chuyên nghiệp không thể tham gia cuộc thi và phát sóng trực tiếp trước khi kết thúc ngày 18 tháng 12 năm 2020, và đặc biệt sau của Xiaobian Xem nó !

Condi nói rằng sẽ không có LOL trong thời gian cấm, nhưng nó sẽ duy trì một trạng thái tốt Đã có nhiều người hỏi tôi khi tôi sống phát sóng, tôi sẽ không chiến đấu, khoảng hai điều này. Unity và mọi người đều nói rằng trong thời gian cấm, nó không phải là truyền hình trực tiếp. không thể để phát sóng League of Legends. Đây là quy định chính thức của chính thức. tôi cũng nói rằng tôi muốn chịu mọi hậu quả chân thành, và nhiều fan nói rằng tôi hy vọng tôi hy vọng tôi hy vọng tôi muốn gặp tôi. tôi có thể nói về nó, tôi vẫn đang suy nghĩ về nó vẫn còn chưa chắc chắn.

Có rất nhiều người hâm mộ nói rằng tôi hy vọng rằng tôi sẽ trở lại cuộc chơi, tôi không thể biết rằng không có đội đó là sẵn sàng để hỏi tôi, nhưng ít nhất, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để duy trì tình trạng cạnh tranh tốt mỗi ngày. Cố gắng đợi đến lần sau khi bạn gặp tôi, tôi vẫn còn rất mạnh mẽ

trên đây là Xiaobian của Condi rằng không thể chơi LOL trong thời gian cấm, nhưng sẽ ở lại tốt , thú vị hơn chú ý Làm ơn.

    Trước:MSF Official Xuanlian Road Kobbe tham gia              Kế tiếp:Huấn luyện viên RNG gốc Firefox đang tạm thời thể hiện rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng những tin đồn này