Huấn luyện viên RNG gốc Firefox đang tạm thời thể hiện rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng những tin đồn này

Gần đây RNG HLV Firefox Hair, nội dung chính hai lần là chỉ là kẻ ngốc mới tin rằng những tin đồn này, nghi ngờ là tiêu cực đối với LGD trong mùa hè, cụ thể đối với Xiaobian để xem!

COACH HLV FIVE FIGHTFOX ban đầu nói rằng chỉ là kẻ ngốc mới tin rằng những tin đồn này

Bản dịch: Chỉ những kẻ ngốc tin rằng những tin đồn này

từ Twitter này, đó là một tin đồn là tin đồn rằng huấn luyện viên RNG ban đầu Firefox sẽ đến LGD.

Nằm ở trên là HLV Firefox RNG ban đầu của Xiaobian, người đã mang tất cả mọi người, nói rằng chỉ những kẻ ngốc mới tin rằng những tin đồn này, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Condi có nghĩa là lol không chơi lol trong lệnh cấm, nhưng sẽ vẫn tốt.              Kế tiếp:Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc báo cáo rằng người chơi GRF có thể chọn trở thành tự do.