Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc báo cáo rằng người chơi GRF có thể chọn trở thành tự do.

Có thể thấy các báo cáo truyền thông Hàn Quốc trong các báo cáo mới nhất mà các trò chơi nắm đấm Hàn Quốc sẽ thực hiện các hợp đồng nhóm, và nội dung hợp đồng có liên quan đảm bảo sự cạnh tranh với đội. Nếu có thay đổi, người chơi có quyền chọn trở thành một người tự do. Hãy xem Xiaobian!

Truyền thông Hàn Quốc báo cáo rằng người chơi GRF có thể chọn trở thành một người tự do

Phát hiện phỏng vấn phóng viên truyền thông Hàn Quốc, Trò chơi đấm bốc Hàn Quốc cho biết: \"Khi đội tham gia giải đấu, chúng tôi sẽ ký một bản sao . \"Đội tham gia hợp đồng.\" Đây là một tài liệu được quy định rõ ràng giữa giải đấu và đội. Quy định này bao gồm nếu đội đã thay đổi, người chơi có quyền trở thành một người tự do \"

Tuy nhiên, Aspect GRF, nói: \"Người chơi đã trở lại hôm nay (11), và bây giờ tôi đã bắt đầu giao tiếp, vì vậy không có gì để trả lời. Chúng tôi sẽ giải quyết thành công mọi thứ thông qua giao tiếp với người chơi.\"

ở trên là Xiaobian Truyền thông Hàn Quốc đã báo cáo với mọi người có nghĩa là người chơi GRF có thể chọn trở thành tự do, thú vị hơn, vui lòng chú ý.

    Trước:Huấn luyện viên RNG gốc Firefox đang tạm thời thể hiện rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng những tin đồn này              Kế tiếp:Pawn cập nhật tin nhắn trong tin nhắn phát trực tiếp sẽ trở thành