\"Chuyến đi hành động lớn\" Chi tiết nhiệm vụ tuần thứ hai được công bố

Hôm nay, CSGO đã phát hành \"chuyến đi hành động lớn\" cho tuần thứ hai của các chi tiết nhiệm vụ.Tuần thứ hai của tên nhiệm vụ là \"đạt được thỏa thuận\", với tổng số 4 nhiệm vụ, tổng cộng 6 chuyển động lớn.

Chế độ thể thao - Cắt ngắn - Đảo Ice Fire

Win 21 vòng hoặc thắng 1 trận

Guardian - Cuộc tấn công đổ bộ

[123 ] Trong chế độ bảo vệ: Swallowo, bị giết

Cạnh tranh tử thần - Bản đồ phá hủy bom I - Nhắm vào FinPlasses

Nhận 50 headshot hoặc trong một trò chơi, tôi đã nhận được tiêu diệt 30 đầu

Chế độ nổ - dải trắng yongli

có 14 lần giết chết hoặc căng thẳng bằng tay

    Trước:Guang Brother dự đoán Ti10: LGD và OG tiến vào chung kết              Kế tiếp:Niko Dẫn HLTV công bố trò chơi mùa thu Blest Lineup tốt nhất