CrystanMay Talks Giới thiệu về lời mời Ti10: Tôi nhớ câu chuyện về NS

Gần đây, Crystallmay của Hostmay đã nói về danh sách mời Ti10. Ông chỉ ra rằng anh ta sẽ bỏ lỡ phân tích về NS và công việc của ông với các nhà phân tích khác.

Tôi không nhớ danh sách mời hàng năm, tất cả mọi người đều thích nó.Sẽ luôn có những người tôi muốn gặp ti năm nay, nhưng tôi chưa được chọn vào danh sách cuối cùng.Ngày càng có nhiều tài năng từ khu vực CIS được mời hàng năm, điều tuyệt vời này.Cá nhân tôi, tôi sẽ nhận thấy câu chuyện về NS và làm việc cùng với JOTM, XBOCT và mỉm cười, tôi cũng muốn gặp những người già của người già.Nhưng năm nay có rất nhiều khuôn mặt mới, cũng sẽ tăng ý tưởng của họ trong môi trường mới. Rốt cuộc, có hàng ngàn người trên sân vận động của Ti đang chú ý đến bạn.

Ti10 sẽ mở tại Bucharest vào ngày 7 tháng 10.Các đội hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới sẽ tấn công Aegis bất tử và 40 triệu đô la trong nhóm giải thưởng

    Trước:Iem mùa thu EU: CD trao đổi nhóm Faze Fnatic tuyệt vời              Kế tiếp:B1AD3: Chuyển nam cứu hỏa đã sẵn sàng cho đối thủ không chính của Gambit