Trước Major, Adren, Mobs rời K23

K23 đã công bố, người chiến thắng lớn gồm hai chữ số -Adren (31 tuổi) và MOU (29 tuổi) đã bị bỏ lại.

K23 có một số hình ảnh trong hai sự kiện Cisrmr đầu tiên và tôi có cơ hội tiến tới Major.Thật không may, không có điểm nào đã thu được trong IEM mùa thu K23, gây thứ hạng của VP và Entropi vượt trội, mất cơ hội.

K23 không chia sẻ các chi tiết cụ thể về quyết định.Nhưng MOU rõ ràng nói rằng anh ta sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc thi.Trong thời gian hiệu quả của nó, K23 đã từng đến thế giới xếp hạng 24, xếp hạng trung bình của ông là 1,09.

    Trước:Chuyến tham quan đội trưởng Ti10 Nam Mỹ: Cậu bé có thể phân chia              Kế tiếp:Sh1ro hàng đầu IEM mùa thu CIS quận tốt nhất