Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Lộ trình và tiến độ học IELTS đầu ra 5.5 của bạn Hiền

174 46 Tải xuống

Lộ trình và tiến độ học IELTS đầu ra 5.5 của bạn Hiền

Hiền

Đây là bảng theo dõi tiến độ học tập của bạn học viên Hiền

Tài liệu này giúp Bạn Hiền lắm được mình đã hoàn thành mục gì và còn mục gì chữa Hoàn Thành

Đây cũng là nơi để Quý phụ huynh nắm được tình hình Học tập của con em mình.

Một lần nữa Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý phụ huynh và các em!

Lộ trình và tiến độ Học của Hiền

Đề mục chính Đề mục phụ Trạng thái
Tổng quan IELTS Giới thiệu tổng quan IELTS Hoàn Thành
Ngữ pháp IELTS Các thì tiếng Anh Hoàn Thành
  Từ loại - động từ, tính danh từ, trạng.... Hoàn Thành
  Câu bị động/ chủ động  Hoàn Thành
  Cụm động từ, cụm danh từ... Hoàn Thành
  MĐQH, câu ghép, câu đơn Hoàn Thành
  Sự hài Hoà giữa chủ từ và động từ  Hoàn Thành
  Lỗi ngữ pháp hay gặp trình 5.0 Hoàn Thành
  Động từ khuyết thiếu Hoàn Thành
  Câu điều kiện Hoàn Thành
  Giới từ  Hoàn Thành
  So sánh  
  Mạo từ   
  Danh từ đếm được, không đếm được  

Phát âm

IELTS

Nguyên âm, phụ âm  
  Trọng âm  
  Ngữ điệu  
  Âm cuối  
  Những cụm liên kết trong văn nói   
Từ vựng IELTS 3000 từ vựng căn bản  
     
 

Từ vựng theo chủ đề

       0.Từ vựng IELTS theo chủ đề Smoking

 1. Từ vựng IELTS theo chủ đề Fast Food
 2. Từ vựng IELTS theo chủ đề Obesity
 3. Từ vựng IELTS theo chủ đề Fossil Fuels
 4. Từ vựng IELTS theo chủ đề Books and Films
 5. Từ vựng IELTS theo chủ đề Online Shopping
 6. Từ vựng IELTS theo chủ đề Weather
 7. Từ vựng IELTS theo chủ đề Air Pollution
 8. Từ vựng IELTS theo chủ đề Advertising
 9. Từ vựng IELTS theo chủ đề Overpopulation
 10. Từ vựng IELTS theo chủ đề Plastic pollution
 11. Từ vựng IELTS theo chủ đề Sleep
 12. Từ vựng IELTS theo chủ đề Salaries
 13. Từ vựng IELTS theo chủ đề Having children later in life
 14. Từ vựng IELTS theo chủ đề Environment
 15. Từ vựng IELTS theo chủ đề Education
 16. Từ vựng IELTS theo chủ đề Health
 17. Từ vựng IELTS theo chủ đề Crime
 18. Từ vựng IELTS theo chủ đề Government Spending
 19. Từ vựng IELTS theo chủ đề Transportation
 20. Từ vựng IELTS theo chủ đề Work
 21. Từ vựng IELTS theo chủ đề Technology
 22. Từ vựng IELTS theo chủ đề Stress
 23. Từ vựng IELTS theo chủ đề Tourism
 24. Từ vựng IELTS theo chủ đề Family and Children
 25. Từ vựng IELTS theo chủ đề Energy
 26. Từ vựng IELTS theo chủ đề Culture
 27. Từ vựng IELTS theo chủ đề Business and Money
 28. Từ vựng IELTS theo chủ đề Tet holiday
 29. Từ vựng IELTS theo chủ đề Christmas
 30. Từ vựng IELTS chủ đề Sports and Exercise
 31. Từ vựng IELTS theo chủ đề Animals
 32. Từ vựng IELTS chủ đề Working from home
 33. Từ vựng IELTS theo chủ đề Languages
 34. Từ vựng IELTS theo chủ đề City Life
 
 

Một số phrasal verb (cụm động từ)

 
  Từ vựng thay thế cho từ Beautiful   
  Idioms phổ biến  
  Collocation (ozdic.com)  
Viết câu 13 cấu trúc viết câu cơ bản để dành band 7   
  Nâng cao chất lượng câu  
 

 

Nguồn nghe Tham khảo:

Luyện nghe tên

Luyện nghe số  

(Nếu không muốn nghe phần giới thiệu tua tới phút 1phút 10)

Luyện nghe số điện thoại

Luyện ngheo theo từng từ riêng lẻ

Luyện nghe theo câu

Luyện nghe theo hội thoại

Luyện nghe thụ động khi ngủ

Đề thi IELTS Listening cập nhâp hằng ngày

 

 
Listening IELTS Nắm được nội dung 4 phần nghe  
  Hiểu Được bẫy trong bài nghe  
  Luyện tập làm chủ Part 1 - listening  
  Luyện tập chi tiết từng dạng trong bài nghe   
  Luyện nghe số, chữ cái, tên....  
  Làm 4 bài nghe full - 30/ bài   
  Nghe chép chính tả  
  Nghe tắm ngôn ngữ (em cứ bật tiếng Anh cho nó nói và không thèm quan tâm tới nó)  
Reading IELTS Kỹ năng Keywords  
  Phát triển ý trong văn viết essay  
  Làm câu hỏi paraphrase matching  
  Phân biệt false/ not given  
  Làm chủ dạng bài True/ false / not given Yes/no  
  Dạng bài matching   
IELTS Reading

Dạng bài multiple choice 

Hoàn thành bài tập dạng Multipule choice trong link này 

(Cứ thấy dạng multiple choice là làm hết)

 
IELTS Reading

Dạng bài Choose title 

Hoàn thành bài tập dạng Choose title trong link này

(Cứ thấy dạng Choose title là làm hết)

 
  Dạng bài short answer  
  Dạng bài Notes and summaries  
  Dạng bài fill the gap  
  Làm full 4 tests reading   
Writing IELTS

Introduction essay - Hiểu Template (mẫu có sẵn chỉ việc điền vào là được cái mở bài)

 
  Phân biệt 4 (5) dạng essay  
 

Body essay - 100 words - 5 câu

 
 

Viết 4 essay hoàn chỉnh

 
  Introduction - report  
  Overview - report  
  Body 1 và Body 2 - report  
  Line, table, bar, pie chart  
Line Graph

The line chart compares the average spending yearly of American on mobile and landline phone services from 2001 to 2010.

 

It is evident that the figure for cell phone services tended to increase. In contrast, there was a significant decrease in the expenditure index of residential phone services. The year 2006 was a milestone in which spending on mobile phone services has surpassed these of residential phone services.

 

In the year 2001, while residential phone services were spent an average of nearly $700 by US consumers, the cell phone services costed only $200. Over the next five years, there was a decrease of about $200 in the figure for landline phone services. However, the expenditure on mobile rose to nearly $300. In the yearly 2006, American spent just over $500 on each type of phone services.

 

By 2010, while the expenditure of residential phone services by USA residents had dropped to about $400, spending on mobile phone had reached to almost $750.

The chart indicates the proportion of the population aged 65 or more in three different countries from 1940 to 2040.

It is evident that the percentage of elderly people in three countries tended to increase, and Japan is estimated to be the country with the highest the proportion of elderly people.

 In 1940, while the figures for the population aged 65 and over in the Sweden, USA and Japan were about 7%, 5 % and about 9%. Over the following 50 years, there were gradually rose the population of two countries USA and Sweden to reached about 15%. In contrast, the proportion of elderly Japan rose with only 5% by the beginning of the year 2000.

Over a period of 10 years from 2030 to 2040, the percentage of elderly people in the Japan is predicted to increase dramatically to over 15%. By 2004, while the proportion of the Japanese population will rise to reach almost 27%, there will be slow increases in the figure for Sweden and USA to about 25% and 23% respectively.

 

The graph indicates the proportion of internet users in three countries over a period of 10 years.

 

It is clear that the percentage of internet users in all three countries increased significantly. Generally, the proportion of Mexican users accessing is less than these of the USA and Canada users. Moreover, the percentage of Canada people who have accessed the internet was the highest.

 

In 1999, the proportion of people using the internet in the USA was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower at about 10% and 5% respectively. In the year 2005, while the percentage of USA and Canada increased to about 70% of the population, the figure for Mexico rose with only 25%

 

By 2009, the proportion of Canadians using the internet reached a peak, and almost 100% of Canadian users the internet, followed by Americans and Mexicans about 80% and about 40% respecctively. 

Hoàn thành
  Phân Biệt mô tả và so sanh số liệu  
  Table  
  Process  
  Dạng bài mix 2 loại biểu đồ  
  Viết 4 reports  
  Format tính điểm Speaking  
Speaking IELTS Tập trả lời các dạng câu hỏi part 1  
  6 dạng câu hỏi khó Speaking Part 1  
 

CÂU HỎI: DO YOU LIKE?

 • Do you like playing sports?​​​​​​
 • Do you like watching TV?
 • Do you like listening to music?
 • Do you like reading?
 • Do you like reading?
 • Do you like shopping?
 • Do you like watching films?
 • Do you like animals?
 • Do you like travelling?
 • Do you like your name?
 • Do you like taking photographs of new places?
 • Do you like people taking photos of you?
 • Do you like flowers?
 • Do you like to have flowers in your home?
 • Do you like rain?
 • Do you like museums?
 • Do you like cycling?
 • Do you like eating healthy food?
 • Do you like staying in hotels?
 • Do you like doing outdoor activities?
 • Do you like to think about the past?
 • Do you like the same colours now as you did when you were younger?
 • Do you like making other people laugh?

 

 
  Speaking part 1 Mô tả cơ bản  
  Việc cần làm trong 1 phút Speaking part 2  
  Tận dung 2 phút trong Speaking part 2  
  Lỗi hay gặp Speaking part 2  
  Kỹ thuật A.R.E.A  
 

Describe a person

Describe a famous singer in your city 

Tổng hợp đề thi IELTS Speaking Describe a person - tailieu24h

 
 

Describe a place

 
  Describe a thing  
  Describe an experience  
  Describe hobby  
  Describe event  
  Biết cách trả lời Part 3  
 

Speaking part 3 - Cách tương phản

 
  Speaking Part 3 - Cách tưởng tượng  
  Format tính điểm Speaking   
  Làm thử 5 bài test để đánh giá: Test 1  
  Làm thử 5 bài test để đánh giá: Test 2  
  Làm thử 5 bài test để đánh giá: Test 3  
  Làm thử 5 bài test để đánh giá: Test 4  
  Làm thử 5 bài test để đánh giá: Test 5  
Đăng ký Thi IELTS Liên Hệ thầy Cường 0965.250.255  

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn