LoveTruyen.Com

BIBLEBUILD - Lén lút yêu thôi không để người ta biết

Fanfiction

23574

Đang cập nhật

06-08-2022

BIBLEBUILD - Lén lút yêu thôi không để người ta biết

1955 lượt thích / 23574 lượt đọc
Chuỗi series dài kì viết dựa vào các moment buê đuê muốn xĩu ngang của anh Bible Wichapas Sumettikul và anh Build Jakapan Puttha. Chỉ là tưởng tượng dựa vào ke để hít thêm, xin đừng quá nghiêm túc :))

5 chương mới nhất truyện BIBLEBUILD - Lén lút yêu thôi không để người ta biết