LoveTruyen.Com

[LONGFIC] HỌC VIỆN VAMPIRE_TAENGSIC ver

Ma cà rồng

25617

Hoàn thành

16-04-2019

[LONGFIC] HỌC VIỆN VAMPIRE_TAENGSIC ver

2498 lượt thích / 25617 lượt đọc
Một mô tuýp mới ! .... Cậu nghĩ trên đời này có ma cà rồng không? .... Đa số sẽ nói không nhưng 1 phần thì nghĩ là "có thể"..... Và bây giờ từ "có thể" đó sẽ xuất hiện!.... Đã là Taengsic ver thì chắc chắn nó được dựng theo truyện gốc 70% nên mấy bạn đã đọc truyện gốc rồi nhưng yêu mến couple của chúng ta thì hãy chờ đợi để đọc nó đến khi kết thúc nhé!!!!! Gốc: Trường Học Vampire (Thuyuuki)

Danh sách chương [LONGFIC] HỌC VIỆN VAMPIRE_TAENGSIC ver