LoveTruyen.Com

 [phần 1] <Countryhumans> Mong muốn hòa bình....

Huyền ảo

70177

Đang cập nhật

03-06-2022

[phần 1] Mong muốn hòa bình....

9424 lượt thích / 70177 lượt đọc
Truyện này tôi viết trên Novel toon. Nhưng Novel chuẩn bị khai tử nên tôi sẽ đăng bên này. Đơn giản là vậy, giới thiệu lại toi lười lắm. Tôi đã thôi báo trên truyện mình rồi:) Vậy nhé:))

Danh sách chương [phần 1] Mong muốn hòa bình....