LoveTruyen.Com

[VEGASPETE] [KPTS] MIND

Fanfiction

16242

Đang cập nhật

04-08-2022

[VEGASPETE] [KPTS] MIND

1270 lượt thích / 16242 lượt đọc
"Pete em giỏi lắm, chơi đùa tôi như vậy vui lắm sao. Nhìn tôi đau khổ như vậy em hả dạ lắm chứ gì. Được để tôi nhắc cho em nhớ, em đang nằm trên giường của ai, đang rên rỉ dưới thân ai. Nhớ cho kĩ tôi yêu em và em nhất định chỉ có thể là của tôi mà thôi."
Tags: vegaspete

5 chương mới nhất truyện [VEGASPETE] [KPTS] MIND