Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Enrich your vocabulary - Topic The Media - Từ Vựng chủ đề Media

317 133 Tải xuống

Enrich your vocabulary - Topic The Media - Từ vựng chủ đề Media

Enrich your vocabulary - Topic The Media - Từ vựng chủ đề Media

 • Decision-making process = quá trình đưa ra quyết định

 • To reach the public = tiếp cận với công chúng

 • Public relations = quan hệ công chúng

 • To express opinion openly = đưa ra ý kiến một cách công khai

 • A biased view = 1 quan điểm thiếu công bằng

 • To mimic an action = bắt chước một hành động nào đó

 • A controversial topic = 1 chủ đề gây tranh cải

 • The press = báo chí

 • Mass coverage = độ bao phủ rộng

 • To target young audience = nhắm vào/ tập trung vào khá giản trẻ

 • Distorted information = thông tin không đúng, bị bóp méo

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn